O nama

Organizacija “Pokreni se mladi” je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti neformalnog obrazovanja. Ciljevi organizacije su: unapređivanje položaja mladih na područiju Balkana i Evropske unije; edukacija mladih od 15 do 30 godina; kreiranje mreže organizacija na područiju Evrope; kreiranje sigurnog kreativnog mesta u kome mladi mogu da izraze, osnaže i realizuju svoje ideje; pomaganje i osnaživanje ostalih udruženja i organizacija civilnog ili vladinog sektora.  

Misija organizacije “Pokreni se mladi” je da kreira sigurno, kreativno i prijateljski nastrojeno mesto gde mladi sa teritorije Balkana i Evropske unije, mogu da izraze, osnaže i realizuju svoje ideje kroz programe, programske linije, projekte i mrežu organizacija na temu neformalnog obrazovanja, a sve u cilju povezivanja i napredovanja mladih sa napomenutih teritorija.   

Vizija organizacije „Pokreni se mladi“ je siguran i demokratski uređen Balkan koji je u granicama Evropske unije gde mladi ljudi imaju visok položaj u društvu.

O svim važnim temama organizacija ”Pokreni se mladi” nastoji da vas obaveštava. Naš rad možete pratiti i podržavati na društvenim mrežama InstagramFacebook ili Linkedln (mada tu smo negde i na Twitter-u), a uvek možete da nas cimnete putem mejla office@pokrenise-mladi.org.