studentski dom

Kako preživjeti studetski dom? 

Akademska godina u bivšim jugoslovenskim državama se primiče i kreće studentska migracija. Neki od nas, brucoši, ostvaruju pravo na dom. I vjerovatno se prvi put sreću sa takvim oblikom kolektivnog suživota, pa...