motivisanje

Naučite da čitate brže

Čitanje je sposobnost našeg mozga da prepoznaje slova, reči i rečenice kojima smo mi dali smisao. Služi kao veština koja pomaže pri komunikaciji i obrazovanju u svetu. Učimo je kao deca, a...

Uticaj rodnih stereotipa na život mladih

Koliko puta ste čuli  ˶žene su loši vozači˝, ˵žene su previše osetljive˝ ili ˵pravi muškarci nikada ne plaču˝, ˵trčiš kao devojčica˝ ? Rodni stereotipi predstavljaju široko rasprostranjene generalizovana gledišta i predrasude,  o...