O svim važnim temama organizacija ”Pokreni se mladi” nastoji da vas obaveštava. Naš rad možete pratiti i podržavati na društvenim mrežama InstagramFacebook ili Linkedln (mada tu smo negde i na Twitter-u), a uvek možete da nas cimnete putem mejla office@pokrenise-mladi.org.