NGO Stoper

Rubrika “NGO stoper” predstavlja sekciju u mediju koja se bavi istraživanjem i analizom nevladinih organizacija (NVO) i njihovih aktivnosti. U ovoj rubrici se mogu pronaći tekstovi ali i vesti o projektima, aktivnostima, uticaju na društvo i sl. Cilj ove rubrike je da se javnosti pruži uvid u rad i rezultate NGO, kao i reportaže sa brojnih seminara, radionica, konferencija i ostalih aktivnosti.

No posts