Jana Šošić

Da li ste se zapitali šta je intuicija?

Putevima životnih kolebanja, vaganja i donošenja odluka svih spektara težine nije lako hodati, naročito ako lutate bez mnogo iskustava u već sličnim situacijama. Mladi ljudi neretko se tokom stasavanja po prvi put...

Šta treba da znaš o životnim krizama?

Mi ljudi smo neiscrpan izvor ideja o savršenosti života i moralnih standarda. težimo ka slikama svog viđenja perfekcije, i na tom putu neretko zalutamo. Uporno sebi postavljamo pitanja na koja nemamo, i...