Jana Paunović

Uticaj rodnih stereotipa na život mladih

Koliko puta ste čuli  ˶žene su loši vozači˝, ˵žene su previše osetljive˝ ili ˵pravi muškarci nikada ne plaču˝, ˵trčiš kao devojčica˝ ? Rodni stereotipi predstavljaju široko rasprostranjene generalizovana gledišta i predrasude,  o...